• Smiling

  Smiling

  :)

 • Happy Girl

  Happy Girl

  :)

 • Footman

  Footman

  Just a quick Friday doodle. :)

  * * *

  Бърза петъчна скица. :)

 • The Golden Fish

  “The Golden Fish” can now be watched online. I’ll be more than happy to hear your feedback about it! :)

  * * *
  “Златната рибка” вече може да се гледа онлайн. Супер много ще се радвам, да чуя какво мислите за филма! :)

 • Work in progress

  Work in progress

  A screenshot from a scene I’ve been working on lately. It is an enormous challenge because this is my first acting shot and I find it very difficult to cope with all of it’s different aspects – acting, lipsing, animation principles and other details – I always forget something. And as I’m new to Maya  there are also some technical issues I’m trying to resolve. However I hope I’ll manage to finished it soon, so stay tuned. :P

  Special thanks to Maya Sbirkova for the armchair model(copyright©Fimera Design Studio)! Without it the character was foredoomed to stand upright and I have no idea what would I do with his legs among all the other things. :D

  Malcolm character courtesy of AnimSchool.com

  * * *

  Скрийншот от последната сцена, по която работя в момента. :) Това е първата ми сцена, която съдържа актьорска игра, което се оказа огромно предизвикателство тъй като ми е малко трудно да се справям с всичко наведнъж – актьорско майсторство, липсинг, анимационни принципи и други разни детайли – винаги забравям нещо. А и тъй като все още разучавам Maya изпитвам и някой технически трудности свързани със самата програма. Въпреки това се надявам да успея да я завърша скоро, така че останете на линия. :P

  Супер много благодаря на Мая Сбиркова за модела на креслото(copyright©Fimera Design Studio), без което героят трябваше да стои прав и да се чудя какво да му правя с краката освен всичко останало. :D

   Типажът, който използвам е осигурен от AnimSchool.com